A casa das linguas

CURSO DE INGLÉS PARA NENOS DE PREESCOLAR

Co noso curso de inglés para nenos de preescolar podes coñecer máis de preto a nosa filosofía e atreverche a ser testemuña da diferenza! Adoptamos un enfoque ecléctico integral no ensino de idiomas estranxeiros. Anos de estudos, preparación, experiencia e paixón por facer a diferenza demostráronnos que todas as metodoloxías como o TPR (Resposta Física Total), o aprendizaxe cooperativo, o enfoque comunicativo, o enfoque natural, o método audio-lingual (repeticións), o de gramática entre moitos outros máis non promoven a adquisición dun idioma de forma xenuína se son empregados de maneira única e exclusiva.

Sin embargo, integrados estratégicamente dan paso al progreso no solo a nivel lingüístico sino también cognitivo. Dado que para nós, a peza fundamental deste proceso son os nosos alumnos, dedicamos moito tempo, esforzo intelectual e físico en capturar a esencia de moitas destas correntes acomodándoas ás necesidades académicas e intereses particulares dos nosos queridos alumnos mesturándoo co factor entretemento de modo a recrear dentro da nosa academia un pedacito desa comunidade lingüística en Santiago de Compostela e en Bertamiráns.

Baseados na idea que en «A Casa dás Linguas» respectamos e valoramos inmensamente a personalidade única e as habilidades distintivas de cada un fusionamos o noso enfoque con trazos da teoría de as múltiples intelixencias. Por medio de as seguintes ferramentas promovemos día a día a aprendizaxe progresiva e efectivo de forma lúdica en pequenos grupos de entre 4 e 10 alumnos de idade e/ou nivel semellante:
 • Con cancións, melodías e rimas estimulamos a aqueles con facilidade musical, auditiva e artística ademais de axudar á fluidez e achegar dinamismo, incrementar o léxico e afianzar as estruturas gramaticais.
 • O emprego de tarxetas ( flashcards) e etiquetas como tamén de as preguntas diarias e ferramentas audiovisuais; o uso de contacontos con unha incrible biblioteca repleta de literatura en varios idiomas asisten a quen ten unha facilidade máis lingüística-verbal e visual ao mesmo tempo que impulsan o desenvolvemento de o pensamento crítico e creativo dos nosos alumnos dando moito fincapé á correcta pronuncia e a constante repetición. Por outra banda, os xogos de rol ou role playing- games constitúen unha ferramenta potencial de aprendizaxe xa que por medio de diálogos exponse aos alumnos a diferentes contextos dando espazo á adquisición progresiva do idioma.
 • As nosas variadas e interesantes unidades temáticas pensadas minuciosamente duran 2-3 semanas enriquecendo aos alumnos tanto con personalidade interpersoal como extrapersonal en diversas interaccións grupais, individuais e en pares contribuíndo positivamente á fluidez e á precisión, termos moi coñecidos na industria.
 • Os xogos didácticos e de esparexemento agregan entretemento para os que son máis espaciais ou cunha inclinación lóxico-matemática ofrecendo tanto vocabulario como estruturas gramaticais e por sobre todo moita conversación nun escenario real.
 • A integración de o feltro en diversas cores, tamaños, texturas e formas empregados en contos, cancións, rimas e moito máis, constitúe outro instrumento innovador que inspira a xogar cos sentidos.
 • Por último as manualidades e a cociña están orientadas aos que desenvolven unha tendencia máis cinética-corporal estimulando a creatividade e motivación xa que simulan actividades que os nenos/ as levan a cabo na súa vida diaria.
Todos estes elementos cumpren un rol transcendental nesta marabillosa aventura de adquirir un novo idioma e a súa cultura xa que nutren contribuíndo de maneira conxunta á diversidade e moldean os conceptos tradicionais de aprender un idioma.
Finalmente, neste curso de inglés para nenos de preescolar, toda a nosa filosofía plásmase en cada un dos nosos 4 centros que se caracterizan por un ambiente acolledor, dinámico, alegre e por sobre todo cheo de amor por dar o mellor non só impartindo clases co fin de instruír, senón tamén co obxectivo de actuar como axentes de cambio facilitando a aprendizaxe e fomentando a autonomía dos alumnos de modo a que desenvolvan todo o seu potencial lingüístico, social e persoal xuntamente coa promoción da disciplina, a responsabilidade e os valores como o respecto e a tolerancia.
Tomámonos moi en serio o noso papel de educadores e por iso o noso equipo de profesores é constantemente capacitado, monitoreado en clase e asistido a nivel metodolóxico e pedagóxico para ofrecervos simplemente o mellor.
Temos claro quen somos, sabemos onde estamos e onde queremos chegar, contamos cos recursos físicos e humanos necesarios para logralo e temos o enfoque perfecto, só faltas ti!
Bandera inglesa en círculo
INGLÉS
Bandera francesa en círculo
FRANCÉS
Bandera alemana en círculo
ALEMÁN
Bandera china en círculo
CHINÉS
Bandera española en círculo
ESPAÑOL para extranxeiros
Cursos para papás y bebés
BEBÉS
 
Cursos para niños
NENOS
 
Cursos para Jóvenes
XÓVENES
 
Cursos para adultos
ADULTOS
 

  CONTÁCTANOS

  Nome e apelido*

  Correo electrónico de contacto*

  Teléfono de contacto

  Data de nacemento do alumno/a*

  ¿Qué centro che queda mellor?

  Área CentralCasas NovasBertamiránsConxo

  ¿En qué lingua estás interesado?

  InglésFrancésChinésAlemánEspañolOutro

  Qué modalidade prefires?

  PresencialOnline/Telepresencial

  Comentarios

  A ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL sita en PZA. EUROPA, S/n - ÁREA CENTRAL , LOCAL 25 I/ J, CP 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA (Coruña (A)) utilizará os seus datos para poder atender as súas solicitudes e prestarlle os nosos servizos. Só enviarémoslle publicidade coa súa autorización previa, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Unicamente trataremos os seus datos co seu consentimento previo, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos. Ten dereito a saber que información temos sobre vostede, corrixila e eliminala, tal e como se explica na información adicional dispoñible na nosa páxina web. Máis información no apartado "POLÍTICA DE PRIVACIDADE" de nosa páxina web.

  PERMISOS (MARQUE A CASA CORRESPONDENTE EN CASO AFIRMATIVO):


  Leer máis
  Contáctanos por whatsapp
  gl_ES