A casa das linguas

CERTIFICACIÓN OXFORD

Unha das máis prestixiosas universidades do mundo ocúpase tamén da tarefa de examinar aos estudantes de inglés como lingua estranxeira e certificar o seu nivel. A Casa dás Linguas é un centro examinador oficial autorizado en Santiago de Compostela do Oxford Test of English (OTE).

Data próximo exame
Sábado 18 de Diciembre
Este exame consta de catro partes:
 • Fala (speaking)
 • Escoita (listening)
 • Lectura (reading)
 • Escritura (writing)
Esta proba non se suspende, senón que sempre se certifica o nivel de cada participante - polo momento os niveis A2, B1 e B2. Neste vídeo podemos ver un exemplo de como se desenvolve un exame:

Modernidade

Outras das características que fan do Oxford Test of English un auténtico exame do século XXI:
 • O exame de Oxford Test of English é 100% online e se realiza en dúas horas.
 • Trátase dunha única proba para obter o A2, B1 ou B2.
 • Estes exames só pódense realizar en centros examinadores certificados.
 • Entre outubro e xullo hai como mínimo unha convocatoria ao mes que ten lugar no noso centro en Conxo.
 • Podes inscribirte en calquera dos nosos centros ou no formulario de contacto.
 • O exame avala a capacidade dos candidatos para utilizar o idioma en situacións reais da vida habitual, tanto en ámbitos privados como laborais ou académicos. Non hai preguntas teóricas ou exercicios de gramática.
 • Despois de tan só 2 semanas recíbese o certificado por correo electrónico.
 • O prezo é de 99€ para o alumnado que está a facer un curso connosco e de 120? para todos os demais.
 • Existe a posibilidade de repetir unha soa destreza para mellorar o resultado global. Neste caso hai un desconto do 50%. Se se repite a proba enteira manterase o mellor resultado obtido en cada destreza dos dous exames.

  CONTÁCTANOS para o examen OXFORD

  Nome e apelido*

  Correo electrónico de contacto*

  Teléfono de contacto

  Cándo queres examinarte?

  Qué máis queres saber ?

  A ACADEMIA A CASA DÁS LINGUAS SL sita en PZA. EUROPA, S/n - ÁREA CENTRAL , LOCAL 25 I/ J, CP 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA (Coruña (A)) utilizará os seus datos para poder atender as súas solicitudes e prestarlle os nosos servizos. Só enviarémoslle publicidade coa súa autorización previa, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Unicamente trataremos os seus datos co seu consentimento previo, que poderá facilitarnos mediante a casa correspondente establecida para o efecto. Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos. Ten dereito a saber que información temos sobre vostede, corrixila e eliminala, tal e como se explica na información adicional dispoñible na nosa páxina web. Máis información no apartado "POLÍTICA DE PRIVACIDADE" de nosa páxina web.

  PERMISOS (MARQUE A CASA CORRESPONDENTE EN CASO AFIRMATIVO):


  Contáctanos por whatsapp
  gl_ES