A casa das linguas

Mito 4: "Estudamos para a vida e non para a escola"

"Estudamos para aprender e crecer como persoas, non para o colexio". Seguro que escoitaches esta frase moitas veces e mesmo lla dixeches aos teus fillos, se os tes. Aprender para a vida é o ideal pero, desafortunadamente, a realidade é outra.

Se analizamos os contidos dos plans de estudos e como se transmiten chegamos a unha conclusión oposta; estúdase unicamente para ter éxito no colexio.

Por que se estuda só para o éxito na escola?

Porque o sistema baséase en darlle ao alumnado unha cantidade inaudita de información para memorizar e o alumnado é incapaz de dixerila correctamente. Non hai tempo para asimilar os coñecementos porque o plan de estudos é moi denso. Despois dun exame no cal se mide o grao de memorización dun tema por parte dos alumnos, chega o seguinte tema e así sucesivamente.

Non adoita haber coordinación entre as distintas materias para que, por exemplo, estúdese a literatura, a arte e a historia dunha mesma época á vez. Isto é algo fundamental para chegar a entender ben os contextos e analizar os acontecementos históricos desde diferentes ángulos.

Con este sistema a información non ten posibilidade de almacenarse na memoria a longo prazo, que é aí onde ten que chegar para dicir que aprendemos algo. Tal como está exposto hoxe a aprendizaxe, os coñecementos só se almacenan brevemente na memoria a curto prazo do alumnado para que poidan reproducir o estudado no exame e logo esquecerse de todo.

Aprender para converterse en "fotocopiadoras"

Esta esixencia converte ao alumnado practicamente en fotocopiadoras e chega a tal extremo que moitos profesores/ as premian con mellores notas aos alumno/ as que reproducen ao pé da letra! o que está no libro ou nos apuntamentos de clase.

Isto pode facer mesmo que o alumnado nos seus traballos futuros considere o plaxio como algo normal....pois á fin e ao cabo, é o que estivo facendo durante toda a súa vida escolar nos exames.

Pola miña experiencia como profesor sei o difícil que é reeducar ao alumnado para que aprenda a entender o lido e a expresalo logo coas súas propias palabras. Isto é algo que esixe moita práctica e resúltalles difícil, xa que sempre foi sancionado.

Así que, lamentablemente, temos que constatar que o noso sistema escolar non ten como finalidade que os nosos/ as nenos/ as aprendan para a vida senón só para ter éxito dentro dese sistema. O cal nos leva a outra conclusión: Vai ter máis éxito un/a alumno/a que sexa unha boa "fotocopiadora"? que un/a alumno/a enxeñoso/a.

¿Cuántos genios se nos escaparán cada año o fracasarán en un sistema escolar porque no quieren limitarse a ser ?fotocopiadoras?? Me temo que muchos.

Se ti tampouco estás conforme con este sistema de ensino que saibas que hai métodos diferentes, baseados na aprendizaxe útil e non na memorización baleira e sistemática. Se estás a pensar en aprender idiomas cun método práctico e útil para a túa vida e o teu futuro, A Casa dás Linguas é a academia que necesitas. Pregúntanos o que queiras e asesorámosche.

Contáctanos por whatsapp
gl_ES