A casa das linguas

Mitos sobre a aprendizaxe de idiomas. Mito 2 "O máis importante ao aprender un idioma é dominar a gramática"

Hoxe ímonos a dedicar a desmontar outro dos mitos sobre a aprendizaxe dun idioma e este ten que ver coa importancia que se lle dá ao uso correcto da gramática.

Canta xente pásase anos estudando a gramática, facendo exercicios, enchendo centos de fichas e ao cabo de anos de estudo notan que non son capaces de manter unha conversación nese idioma

Como é posible isto?

Persiste a crenza errónea que o máis importante para poder manter unha conversa é que as frases sexan gramaticalmente correctas.

Nada máis lonxe disto e quero dar un exemplo para que se entenda mellor. Se un estranxeiro di por exemplo en español "Teño unha coche nova" entendémolo perfectamente aínda que a frase non é gramaticalmente correcta. Quizais o que a escoita corrixirá á persoa ou simplemente ignórase esta falta. Pero se a pronuncia dunha frase é mala, aínda que sexa gramaticalmente correcta, probablemente non se entenda.

Por iso, é moito máis importante insistir sobre todo na pronuncia correcta ao comezo da aprendizaxe dun idioma. Se non se aprende ben desde o comezo logo é moito máis difícil ou case imposible corrixila.

Pero entón por que se segue dando tanta importancia á gramática? Seica non se sabe estas cousas?

A resposta é a tradición. O que se fixo sempre así non se cambia aínda que se saiba que se debería cambiar. Como moito modifícase un pouco.

En colexios e institutos os profesores continúan dándolle moitísima importancia a unha gramática e ortografía correctas. Isto ten que ver por unha banda co feito de que para o profesorado é moito máis fácil e inequívoco corrixir unha falta de gramática ou ortografía que por exemplo una de pronuncia ou fluidez. Se se escribiu mal unha palabra ou se se cometeu un fallo de gramática réstase un punto e logo pódese demostrar por que motivo recibe un alumno esta ou a outra nota. Xulgar se unha pronuncia ou fluidez é un 7 ou un 8 por exemplo é moito máis complicado e pode levar a discusións. Iso débese a, por unha banda, a propia formación dos profesores, moito máis relacionada con contidos gramaticais que con outros aspectos de uso da lingua; por outro, ou consecuentemente, ás esixencias dos programas e os exames de colexios e institutos.

Esta visión anticuada - e que xa non se practica por exemplo Portugal - de priorizar coñecementos teóricos fronte a elementos máis prácticos do idioma tamén é totalmente oposto ás esixencias do

Este describe os niveis segundo as capacidades do alumnado de facer uso do idioma. A pregunta é sempre: Que sabe facer co idioma en cada nivel e en cada destreza?. De feito o Oxford Test of English ( OTE) non ten preguntas teóricas por exemplo os exames de Cambridge. Consiste só dunha proba nas catro destrezas falar, escoitar, ler e escribir.

Así que podemos resumir o que explicamos así: hai que estimular falar no idioma estranxeiro aínda que se cometan faltas de gramática. Estas faltas irán despareciendo aos poucos sobre todo se se usa o idioma. Non queremos dicir que a gramática non importa en absoluto, senón que simplemente non deberiamos priorizala fronte á pronuncia ou a fluidez.

Contáctanos por whatsapp
gl_ES