A casa das linguas

A Universidade de Oxford certifica os niveis A2, B1 e B2 de inglés de forma máis fácil e económica

A Universidade de Oxford certifica os niveis A2, B1 e B2 de inglés de forma máis fácil e económica. A Casa dás Linguas realiza os seus cursos de inglés orientados a que o seu alumnado poida obter un certificado de inglés B1, B2 ou superiores como o C1 ou C2.

Os nosos alumnos conseguen o seu certificado co Oxford Test of English

Nós somos un centro examinador oficial do Oxford Test of English. Queremos que todos os nosos alumnos a partir de máis ou menos 14 anos teñan a posibilidade de examinarse. para conseguir o certificado oficial dos niveis A2, B1 e B2.

Oxford Test of English, un exame con máis vantaxes

Existen múltiples vantaxes con respecto a outros exames certificadores B1 e B2.
  • Destaca porque é un exame do século XXI. Non se usa papel xa que é completamente dixital.
  • En só dúas horas examínase as catro destrezas. Non fai falta vir outro día para examinarse do speaking.
  • Unicamente examínanse as 4 destrezas clásicas: Reading, writing, listening e speaking. Neste exame non hai preguntas teóricas nin outro tipo de exercicio.
  • Os resultados envíanse despois de 2 semanas ao correo electrónico dos participantes. para terminar o Grao ou irse de Erasmus e os adultos, habitualmente, por motivos laborais.
  • O certificado ten plena aceptación nos ámbitos académicos e laborais de Europa. Pódese presentar por exemplo para terminar o Grao ou irse de Erasmus, onde as universidades españolas esixen un B1 ou un B2 dependendo das facultades.
  • O exame non se suspende. O exame certifica sempre un nivel entre o A2 e o B2.
  • Pódese repetir unha destreza solta se isto pode servir para conseguir unha certificación dun nivel máis alto. Este exame dunha destreza só custa o 50%.
  • Os prezos son moi competitivos. Só custan 99 Euros para os nosos alumnos e 120 Euros para externos independente do nivel que se certifica.

Que certifica e como funciona o exame?

Oxford Test of English certifica actualmente os niveis A2, B1 e B2. É moi importante sinalar que non se examina dun nivel en concreto, senón que se certifica o nivel que o alumno demostre na proba. Como diciamos antes, non se suspende e isto quita moita presión.
O desenvolvemento das probas é diferente para cada destreza. Na proba das destrezas de reading e listening un algoritmo, elaborado durante anos na propia Universidade de Oxford, detecta se unha resposta é correcta ou non, para logo ir axustando a dificultade da seguinte pregunta. Con este sistema prodúcese un axuste gradual ata fixar o nivel. O devandito algoritmo, é dicir o programa, nas probas de reading e listening é capaz de determina o nivel do alumno.
Así pois, mentres nas destrezas de reading e listening é o propio programa o que mide o nivel non sucede así nas restantes destrezas. As probas de speaking e o writing corríxense en Oxford e logo envíase despois de 2 semanas o certificado co resultado en cada destreza ao correo electrónico do alumno.

Puntuación e acreditación do nivel

A puntuación final é unha media aritmética do total, é dicir, súmanse os puntos alcanzados en cada destreza e logo divídese entre 4, o número de destrezas avaliadas.
Con este modo de puntuar poden pasar casos nos que o alumnado supere o seu nivel obxectivo. Isto pode suceder co alumnado que vaia en busca da certificación dun B1 e que ao preparalo moi ben poida chegar a obter un certificado do B2. Oxford certifica os niveis A2, B1 e B2 de inglés.
Como indicamos antes, este exame non se suspende. Sempre se vai a certificar un nivel, é máis, o alumnado pode mesmo subir de nivel repetindo unha soa destreza.

O exame Oxford é máis barato, máis económico

Outra característica é o prezo, lembramos que o exame lle permite certificar os niveis A2, B1 ou B2. O prezo do exame para o noso alumnado é de 99€ e para non alumnos son 120€. Imos establecer unha comparación para ver a diferenza de prezo. Outros exames son máis caros e examinarse do nivel B1 costa sobre 120€, no caso do B2 ao redor de 180€.

Tes a oportunidade de certificarche todos os meses

Con respecto aos tempos necesarios para apuntarse e realizar o exame temos diferenzas importantes. Co Oxford test of English todo é máis flexible, máis rápido e axústase mellor ás necesidades dos alumnos. Hai como mínimo unha convocatoria do exame Oxford Test of English. Se hai cota pódese apuntar incluso un día antes. Se non é o caso pódese solicitar unha sesión de exame con dúas semanas de antelación. Isto permite que se poida afrontar o exame cando se teña a seguridade de poder superalo.
O exame realízase nun só día en 2 horas. Con outras opcións para certificar o B1 ou B2 en inglés debes acudir a examinarche polo menos en dous días distintos. Isto supón máis incomodidade, organización e por suposto moitos máis nervios.

Unha proba máis sinxela, máis fácil de realizar e superar

A proba de Oxford pode prepararse con calquera material didáctico que teña o nivel do que se queira avaliar, Oxford certifica os niveis A2, B1 e B2 de inglés. Outras opcións de certificación requiren de material didáctico específico, pechado e habitualmente máis caro.
Podemos tamén dicir que o noso exame Oxford é menos complicado. Céntrase en examinar das 4 destrezas, sen preguntas teóricas sobre o idioma. Non imos ter preguntas do tipo use of English nin phrasal verbs Isto non se considera necesario para certificar o nivel segundo o Marco Común de Referencia Europeo.

Son as vantaxes dun exame dixital, práctico e económico

Así pois, as principais vantaxes do exame Oxford son que é dixital, moi práctico e máis económico. Ao estar orientado na practicidad faio máis fácil. Esta practicidad céntrase en medir a capacidade de saber usalo. En resumo: É moito máis económico facer o Oxford Test of English que calquera outro exame tradicional.

Que fai o docente para preparar ao alumno

O noso equipo docente céntrase en preparar as destrezas dun modo equilibrado. Para nós é fundamental que os alumnos alcancen os seus obxectivos. Deben obter boas cualificacións nos seus estudos regrados e conseguir as certificacións. Estas son necesarias para os seus estudos universitarios, ir un semestre de Erasmus ou simplemente poder demostrar o nivel.

Proba a demostración online

Na Casa dás Linguas esforzámonos por preparar ben o exame e por iso facemos que o alumno probe como funciona. A demostración está dispoñible online en a web de Oxford . Este é a ligazón directa do menú «Proba o exame». Esta é unha demostración completa do exame co que Oxford certifica os niveis A2, B1 e B2 de inglés.

O futuro das probas de nivel xa está na Casa dás Linguas

Con esta proba de nivel dispoñemos dunha ferramenta capaz de ofrecer aos alumnos a certificación que necesita. Oxford certifica os niveis A2, B1 e B2 de inglés máis fácil e económico. Nós orientamos os nosos cursos de inglés para que o alumnado poida asegurarse a certificación que requiren os seus obxectivos académicos, profesionais ou persoais.
Contáctanos por whatsapp
gl_ES